Novo u ponudi (08.05.2014.)
Relco GROUP - LED rasvjeta, upravljaèki moduli, transformatori...
SONOS - multimedijalni be¾ièni sustav
Schneider Electrics - moderan i jednostavan dizajn prekidaèa, utiènica, dimera... (webshop)
KNX
Merten - KNX sustavi upravljanja

WEB SHOP (18.11.2011.)
Posjetite novootvoreni web shop!

Posjetite na¹u Facebook stranicu (17.11.2011.)
FacebookKliknite "Like" za aktualnosti o tjednim akcijama
te novostima u na¹em asortimanu

Siemens - sklopna oprema + KNX upravljanje (17.11.2011.)
Nudimo kompletna tehnièka rje¹enja za automatizaciju poslovnih zgrada, privatnih kuæa, energetsku uèinkovitost, te tr¾i¹no specifiène zahtjeve u zgradama i na javnim mjestima.
Preuzimanje Siemens kataloga

LED rasvjeta + KNX - izdvojeni objekti (31.05.2011.)
Predstavljamo nove projekte sa LED rasvjetom, te KNX upravljanjem.
Na objektima smo izveli isporuku i monta¾u indirektne LED rasvjete, LED rasvjetu u prostoru, vanjsko osvjetljavanje LED reflektorima i dr.

Pogledajte fotografije i detaljniji opis projekata

NAPLATA PREKOMJERNE INDUKTIVNE I KAPACITIVNE JALOVE ENERGIJE (18.01.2011.)
Tvrtka EL.MA.H. d.o.o. od 1997. godine zastupnik je i distributer talijanske tvrtke Italfarad koja se bavi iskljuèivo proizvodnjom komponenti i ureðaja za kompenzaciju jalove snage.
Proèitajte vi¹e


 • dobava i isporuka elektroopreme
 • tehnièka podr¹ka projektnim kuæama i izvoðaèkim tvrtkama
 • izvoðenje elektroinstalacija
 • izrada i monta¾a rasklopnih ureðaja
 • isporuka, monta¾a i programiranje sustava kontrole prolaza
 • isporuka, monta¾a i programiranje sustava inteligentnih
  instalacija KNX/EIB
 • isporuka, monta¾a i programiranje sustava pametne kuæe,
  pametnog doma ili stana
 • dobava i isporuka portafonskih i videoportafonskih sustava
 • projektiranje i izvoðenje LED rasvjete


LED diode su dizajnirane za nazivni napon 2-3,6V uz struju od 20-30mA, ¹to znaèi da im je potrebno manje od 0,1W za rad. Za razliku od klasiènih ¾arulja ...

Svatko od nas te¾i pobolj¹anju kvalitete ¾ivljenja. ®elimo sebi i svojoj obitelji pru¾iti maksimalan komfor i sigurnost, ¾elimo fleksibilnost i jednostavnost u svome uredu...

Arhitektura kao znanost i umjetnost planiranja nekretnina ima za osnovnu misiju
pozitivan psiholo¹ki utjecaj na ljude. Uz tri dimenzije kroz koje svi mi promatramo svijet, va¾na je i ona èetvrta - do¾ivjeti arhitekturu sa svih strana...

Koliko ste puta razmi¹ljali da li ste u uredu ostavili upaljeno svjetlo, ili, da li ste zatvorili plin u svome domu ...? Prepustite da te probleme rije¹i Va¹ pametan dom...

Vizija na¹ega podruèja je omoguæiti korisniku sistema jednostavnu uporabu, vi¹u sigurnost te potpun nadzor nad sistemom u bilo koje vrijeme sa bilo kojeg mjesta....

Pogoni èija namjena uvjetuje potrebu za velikim brojem induktivnih potro¹aèa, crpe iz distributivne mre¾e jalovu snagu. Buduæi jalova snaga nepotrebno optereæuje mre¾u....

 • Ul. Dr. Franje Tuđmana 6, Strmec Samoborski
  +385 1 3370 011
  +385 1 3370 101
  +385 1 3324 748 elmah@elmah.hr

 • Radno vrijeme:
  pon - pet 7:30 - 16:00 h

Socomec zastupnik

Relco Group

Weinzierl Engineering GmbH zastupnik

SOCOMEC

ELMAH Facebook