Inteligentne instalacije (EIB)

Uvod

EIB Svatko od nas teži poboljšanju kvalitete življenja. Želimo sebi i svojoj obitelji pružiti maksimalan komfor i sigurnost, želimo fleksibilnost i jednostavnost u svome uredu, želimo se riješiti opterečujućih briga i obveza koje krate naše slobodno vrijeme. Nova saznanja i tehnologije zasigurno nam omogućuju da svoje ideje sprovedemo u djelo, no najčešće ih zbog neinformiranosti nismo u stanju i realizirati. Ovim tekstom pokušat ćemo Vam približiti ovu novu tehnologiju koja po mnogočemu može olakšati život.

Što je EIB?

EIB je kratica za Europen Instalattion Bus, ali ne samo to. EIB je vodeći svjetski sustav inteligentnih električnih instalacija, koji će u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti tradicionalne električne instalacije i pružiti nam mogućnost da svoj životni prostor prilagođavamo sami sebi. EIB sustav preuzima brigu i kontrolu nad svim funkcijama u stanu, obiteljskoj kući, uredu, hotelu i svakom drugom objektu namijenjenom za boravak ljudi. Tehničkih ograničenja nema, u smislu obima sustava ili zagušenja protoka informacija; ograničenja ovise isključivo o kreativnosti projektanta i željama korisnika.

Koliko ste puta razmišljali da li ste u uredu ostavili upaljeno svjetlo, ili, da li ste zatvorili plin u svome domu, prozore, slavine ...? Prepustite da te probleme riješi Vaša inteligentna kuća i zaboravite na brige takve vrste. EIB sustav zatvorit će prozore kada počne kiša, spustit će rolete kada zapuše jak vjetar, kontrolirat će i regulirat temperaturu u Vašem domu, rasvjetu i ventilaciju, spriječit će poplavu, požar ili istjecanje plina, otvoriti Vam ulaz u dvorište ili vrata garaže, signalizirati neovlašteni pristup, omogućiti Vam da svim funkcijama upravljate iz fotelje daljinskim upravljačem ili note bookom, iz ureda telefonom ili preko interneta, iz auta mobitelom i uz to, po želji, javiti Vam svaku promjenu na Vaš mobitel, telefon ili računalo.

Osim u Vašem domu, EIB sustav riješiti će mnoge probleme u hotelima i višekatnicama, autokampovima i marinama, trgovačkim centrima i skladištima i svim drugim objektima koje želimo posebno kontrolirati.

Na koji način funkcionira EIB sustav?

EIB sustav može biti složeniji ili jednostavniji, veći ili manji, o čemu će ovisiti broj komponenti integriranih u sustav. Sustav funkcionira kao određen broj komponenti smještenih u prostoru od kojih svaka vrši funkciju za koju je namijenjena. Sve komponente međusobno su povezane telefonskom paricom preko koje međusobno komuniciraju.

EIB komponente možemo u grubo podijeliti u dvije osnovne grupe:

Sustav se programira na način da na osnovu podatka koje smo dobili u sustav šaljemo nalog određenoj komponenti da obavi svoju funkciju. EIB sustav je, dakle, decentralizirani sustav što nam pruža dodatnu prednost, prvenstveno jednostavnost izvođenja el. instalacija u odnosu na tradicionalni način i uštedu u količini kabela u odnosu na centralni nadzorni sustav. Prednost nad centralnim nadzornim sustavima (PLC-ima) dajemo EIB sustavu u još nekim segmentima, prvenstveno funkcioniranje EIB sustava ne ovisi o "centralnoj komponenti" (jer je nema). Isto tako, sustav možemo nadograditi novim komponentama i dodatno doprogramirati budući su sve komponente međusobno kompatibilne, bez obzira na vrijeme proizvodnje i proizvođača. Svaki proizvođač dužan je besplatno omogućiti nadogradnju softwarea putem svoje web stranice. EIB sustav svakim danom napreduje i nadopunjuje novim komponentama, čime se proširuju mogućnosti sustava.

Primjena inteligentnih instalacija

Sustav inteligentnih instalacija primjenjiv je, mogli bismo reći, na svim objektima, bez obzira na namjenu. Naravno, svaku primjenu moramo opravdati kvalitetnim rješenjima i razlozima.
Inteligentna instalacija prvenstveno će podići komfor prostora koji pokriva sigurnost ljudi i materijalnih dobara, racionalizirati utrošak električne energije i drugih energenata.
U nastavku, navest ćemo primjere korištenja sustava inteligentnih instalacija na objektima sortiranim prema njihovoj namjeni. Dakako, ovo su samo primjeri i ne obuhvaćaju sve funkcije koje sustav može pokriti.

Obiteljske kuće i stanovi

Prije izrade projekta električnih instalacija obiteljske kuće, potrebno je definirati funkcije koje želimo staviti pod EIB sustav. O našem izboru ovisiti će obim i kompleksnost, te naravno, cijena inteligentne instalacije.

Funkcije EIB sustava primjenjive u obiteljskim kućama i stanovima:

Upravljanje vanjskom rasvjetom (uklop-isklop)

Kombinacijom navedenih načina upravljanja, vanjska rasvjeta uklapa se samo u trenutku kada je to potrebno.

Upravljanje unutarnjom rasvjetom (uklop-isklop-dimanje)

Način upravljanja unutarnjom rasvjetom odabrat ćemo ovisno o namjeni prostorije.

Upravljanje roletama, zavjesama, prozorima... (spuštanje-dizanje, otvaranje-zatvaranje)

Odabrati ćemo način prema vlastitom izboru u skladu s našim potrebama.

Regulacija grijanja i hlađenja

Upravljanje i regulacija grijanjem i hlađenjem ima zadatak pružiti komfor i uštedu energenata do granice koju postavljamo sami.

Otvaranje i zatvaranje vrata (dvorišnih, garažnih, stubišnih, ulaznih...)

Odabrat ćemo jedan ili više načina po želji korisnika.

Zaštita od požara, poplave, curenja plina...

EIB sustav detektirati će požar i poslati dojavu; nakon signala za prisutnost vode, zatvorit će glavni vodovodni ventil, ili pak, u slučaju curenja plina, zatvorit će glavni dovod.

Tipka za poziv u nuždi (SOS tipka)

Namjena SOS tipke je zaštita ljudi koji trenutno borave u kući. U kući se montira jedna ili više tipki koje imaju zadatak da nakon aktivacije pošalju dojavu na mobitel, telefon i sl., ili aktiviraju neke funkcije u kući prema našim željama. Npr. naizgled nekontrolirano "divljanje" kuće, paljenje i gašenje rasvjete, spuštanje i dizanje roleta, uklop alarmne sirene... sa zadatkom da izazove psihološki pritisak na neželjenog noćnog posjetitelja.

Navedene načine upravljanja možemo iskoristiti istovremeno za realizaciju velikog broja funkcija prema našim željama.

Hoteli

EIB sustav u hotelima imati će zadaću pružiti veći komfor gostu i podići nivo usluge, ali u isto vrijeme spriječiti gosta u nekontroliranom i nepotrebnom trošenju električne energije i ostalih energenata.

Nadzor vršnog opterećenja

Jedan od glavnih problema hotelijera su upravo udari na mrežu (prvenstveno turističkih hotela) koji se pojavljuju u određeno doba dana. Takva se preopterećenja u velikom broju slučajeva plaćaju gotovo koliko i dnevna potrošnja električne energije.
Angažirana snaga koja se troši u jednom hotelu nije konstantna, ona dostiže svoje maksimalne vrijednosti u određenim vremenskim intervalima. Obično je to period poslije ručka kada većina gostiju za vrijeme popodnevnog odmora koristi klima uređaje, toplu vodu i sl.
Budući su takvi udari na mrežu vremenski predvidljivi, EIB sustav možemo iskoristiti za akumuliranje energije (tople vode, spuštanje temperature u sobama) kako bi u vrijeme povećane potrošnje odbacili suvišne potrošače.

Za opterećenja mreže koja se ne ponavljaju u pravilnim vremenskim razmacima, znači nismo u mogućnosti predvidjeti ih, koristit ćemo mjerni uređaj koji će ciklički (svake 2-3 sekunde) slati informaciju o trenutnoj potrošnji u EIB sustav. Na osnovu te informacije, sustav će odbacivati i vraćati terete na mrežu. Naravno, "suvišni tereti" biti će definirani u skladu sa tehnologijom hotela.

Većina hotela, u današnje doba, ima instalirane uređaje alternativnog napajanja (agregati, UPS uređaji, solarni i eolni sustavi) koji nisu dimenzionirani da zadovolje cjelokupne potrebe za napajanje električnom energijom. Načelno, to su rezervni izvori napajanja u slučaju nestanka napona u distributivnoj mreži. Prilikom prorade alternativnog izvora napajanja, moramo voditi računa da ne dođe do preopterećenja izvora, odnosno, trebamo energetski razvod koncipirati tako da u svakom trenutku imamo mogućnost odbaciti terete koji bi mogli prouzročiti preopterećenje. Funkcija odbacivanja suvišnih tereta, odnosno zaštita alternativnog izvora el. energije, omogućiti će nam nadzor vršnog opterećenja EIB sustava.

Inteligentna soba

Pod terminom "inteligentna soba" krije se, zapravo, hotelska soba koja ima više režima rada i sama, ovisno o trenutnoj situaciji, odabire određeni režim.

Primjer sprege trenutne situacije u sobi i funkcije sobe:

TRENUTNA SITUACIJA REŽIM RADA
soba nije izdana od el. uređaja u sobi u funkciji je samo hladnjak (mini bar)
soba izdana,
gost ne boravi u sobi
u funkciji je hladnjak;
klima održava temperaturu 3 °C nižu od vanjske;
ukoliko je ostavljen otvoren prozor, klima ne radi
soba izdana,
gost boravi u sobi
mogućnost korištenja svih funkcija sobe;
temperatura sobe - prema želji gosta (npr. 22-28 °C)
ako je prozor otvoren, klima ne radi
soba nije izdana,
detektirana prisutnost u sobi
dojava na recepciju (vizualizaciju hotela) kao neovlašteni ulaz

Osim navedenih primjera režima rada, moguće je programirati i druge funkcije sobe, npr. doček gosta: nakon ulaska u sobu i umetanja beskontaktne kartice soba uključi rasvjetu tj. diže nivo rasvjete od 0-100%, podiže rolete, pali klimu i sl.

Funkcija inteligentne sobe može se postići na više načina, a odabrati ćemo onaj u kojem je odnos cijene i potreba najprihvatljiviji.

Kontrola prolaza

Prolaz odnosno dozvolu pristupa u određene prostore u hotelu kontrolirati ćemo beskontaktnom karticom kojoj ćemo u danom trenutku pridružiti željene funkcije.
U osnovi, razlikovat ćemo kartice namijenjene djelatnicima hotela i kartice namijenjene gostima.

Karticama namijenjenim djelatnicima hotela dodijeliti ćemo ovlaštenja prema opisu radnog mjesta. One se izdaju na ime djelatnika, sa ili bez vremenskog ograničenja.

Gostima hotela izdaju se kartice na recepciji u trenutku njihovog dolaska i dodjeljuju im se željeni pristupi, vremenski ograničeni prema trajanju njihovog boravka. Nakon isteka vremenskog ograničenja, kartica postaje nevažeća i pristupi su onemogućeni. Isto tako, u slučaju prijave gubitka, kartica se proglašava nevažećom i gostu se dodjeljuje nova.
Na ovaj način omogućavamo prolaze gostima i djelatnicima bez upotrebe više ključeva, odnosno, onemogućavamo pristup neovlaštenim osobama. Potrebno je i napomenuti da je u svakom trenutku moguće pregledati vrijeme i mjesto prolaza svake kartice.

Naravno, ovlaštenja i zabrane koje dodjeljujemo karticama, u skladu su sa željama i politikom poslovanja hotelijera.

SOS poziv

Na željenim mjestima postavljena su tipkala, potezna ili udarna, koja detektiraju poziv u nuždi i prikazuju ih na vizualizaciji hotela na recepciji.

Upravljanje rasvjetom, roletama, zaštita od poplave, plina...

Navedene funkcije realizirat ćemo na isti način kako je opisano u poglavlju obiteljskih kuća, s time da odabiremo kombinaciju načina upravljanja koja zadovoljava potrebe hotela, djelatnika i gosta.

Uredi, poslovni prostori, javni objekti

Sve navedene funkcije u prethodnim poglavljima primjenjivi su u uredima, poslovnim prostorima ili javnim objektima. Poseban naglasak na ovakvim tipovima objekata možemo staviti na upravljanje rasvjetom.

Specifičnost za navedene objekte je intenzitet svjetla koji mora biti u propisanim graničnim vrijednostima s obzirom na namjenu prostora, odnosno, vrstu djelatnosti koja se u prostorima obavlja.

Proračunom rasvjete definiramo tip i broj rasvjetnih armatura koje osiguravaju propisani nivo. Ukoliko je prostor koji osvjetljavamo okružen staklenim površinama koje dozvoljavaju prodor dnevnog svijetla, nivo osvjetljenja u prostoru neće imati konstantu nego će varirati u nepredvidivim granicama.

Jedna od funkcija EIB sustava, koja je primjenjiva u ovakvim slučajevima, je regulacija rasvjete na zadani nivo. Ova funkcija omogućava nam da intenzitet osvjetljenja kontroliramo i održimo na nivou koji je propisan za navedene prostore. Na taj način osiguravamo osobama koji borave u prostoru kvalitetnu rasvjetu i štedimo na nepotrebnom trošenju električne energije.